top of page

Vanliga frågor

Vad skiljer psykosyntesterapi från annan terapi?

Psykosyntesterapi kan påminna väldigt mycket om annan psykodynamisk terapi. Det vill säga stort fokus läggs vid den terapeutiska relationen, empati och att utforska när våra tidiga erfarenheter på olika sätt ställer till det för oss, här och nu. Samtidigt är psykosyntesen lika nyfiken på varje persons längtan, möjligheter och att få fatt inre resurser. 

Kännetecknande är att det finns en positiv syn på att var och en av oss har inneboende läkande krafter till vår natur. Psykosyntesen ser att kriser och smärta kan omformas och innebära en möjlighet till växande och utveckling. Psykosyntesen brukar beskrivas som en holistisk terapiform, det vill säga att både kropp, tankar, själ och känslor - alla ses som möjliga ingångar för att förstå oss själva bättre. Det är också en förklaring till att psykosyntesen inkluderar olika teorier och metoder som var och en för sig, inte är unika för just psykosyntesen, men som tillsammans skapar och utgör den bredd som är unik för psykosyntesen - där utgångspunkten är varje individs unika behov. Förutom samtalet som grund är andra exempel på tekniker i psykosyntesterapi b.la. guidade meditationer, kroppsliga förnimmelser (stanna upp med känslan i kroppen), gestaltterapi, rörelse och röst, inre bilder och symboler. Inre bilder och symboler kan komma till oss genom b.la. böcker, poesi, musik, drömmar eller i en guidad, eller egen meditation. Det här är några exempel.

Varför just psykosyntesterapi? Och hur vet jag att det är något för mig?

Man kan behöva prova sig fram för att veta. För det första är det nämligen så att terapeuten/psykologen och relationen mellan terapeut och klient är det som visat sig vara mest avgörande för verksam terapi, inte i första hand metoden. För det andra så finns det ingen metod eller teknik för alla, utan det behövs och är bra med tillgång till flera sätt, eftersom vi är olika och har olika behov. Jag delar gärna med mig om vad jag personligen tycker om med psykosyntesen. Det är särskilt synen på människan som en helhet och att kropp och själ hänger ihop. Att vi också hänger ihop med världen - individ och samhälle är sammanflätade och påverkar varandra. Jag tilltalas av intresset för existentiella och själsliga frågor som kännetecknar psykosyntesen - modet att våga erkänna själen och samtidigt omfamna forskning. Jag tilltalas också av synen på att människan tycks söka en känsla av mening och syfte med sitt liv. Att vi alla har något inom oss som vill komma till uttryck. Samt att psykosyntesen inkluderar olika teorier och metoder - allt detta gör psykosyntesterapi till en djupt mänsklig, dynamisk, varm, närvarande, individuell och kreativ typ av terapi enligt mig.

FAQ: Vanliga frågor

Hur bokar jag tid?

Om du aldrig gått till mig tidigare, kontakta mig gärna via formuläret här på hemsidan eller mejla. Det går också bra att ringa.

Erbjuder du rabatter/paketpris?

Eftersom jag är under utbildning ger jag sessioner till reducerat pris. Första samtalet är kostnadsfritt. Jag erbjuder inga paketpriser i nuläget.

Vad kostar det?

Jag tar just nu emot till ett reducerat pris då jag fortfarande är under utbildning. 500:- kostar en session, 60 minuter.

FAQ: Vanliga frågor
bottom of page