IMG_1255_edited.jpg

OM MIG

Livet innebär allt från prövningar till glädje, förluster till vinster, födsel och död. Jag tror vi har mycket att vinna på att bejaka och acceptera denna cykliska grundförutsättning som ju är ett faktum för allt levande. Jag tror innerligt på att ökad självkännedom om våra känslor, beteenden och reaktioner leder till närmre och mer autentiska relationer. Goda relationer spelar stor roll för hur vi mår! Jag tror på att ju mer vi är i kontakt med oss själva, desto mer är vi benägna till eftertänksamhet och välvilja både gentemot våra medmänniskor och miljö.

Jag tror på att när vi förstår oss själva, har vi större möjlighet att åsidosätta oss själva. Jag tror också på att det som skaver och gnager inom oss, är värt att uppmärksammas och lyssnas till.

Jag tror på att kroppen är en viktig informationskälla. Idag vet vi mycket om nervsystemets funktion(er) som en slags minnesbank som lagrar tidigare traumatiska upplevelser. Jag tror innerligt på att om vi vågar möta det som prövar oss får vi samtidigt närmre till att uppleva djupare nivåer av glädje. Det är hoppfullt! 

Jag tror också på att vi alla delar en vilja att uttrycka oss och möta världen utifrån den vi verkligen är. Jag tror på vikten av att hitta sin egen unika väg, som aldrig kan vara precis som någon annans. Förutom ett intresse för vårt inre och relationer tycker jag mycket om musik, röstarbete och sång, att skriva och ibland måla. Just nu utforskar jag min egen röst rätt intensivt och ser att jag inom kort kommer kunna integrera/erbjuda röstövningar och röstarbete i mitt eget terapeutiska arbete. 

​Min formella bakgrund är beteendevetenskaplig, jag är också utbildad folkhälsovetare från Karolinska Institutet. Jag har tidigare arbetat inom forskningsprojekt som studerat skolmiljöns betydelse för barn och ungdomars psykiska hälsa men också arbetat inom skola och socialförvaltning. 

​Hör av dig om du är intresserad av att prova på psykosyntesterapi till reducerat pris!

​​VÄRME,

Johanna Marlene