top of page
DDC70A45-FD3F-4E9A-BA11-5BF40716069F.jpeg

OM MIG

Jag tror på att ökad självkännedom bidrar till att vi kan leva mer i enlighet med våra verkliga värderingar. Självkännedom kan innebära att få perspektiv och distans på egna beteenden och mönster som ofta blir vanemässiga och kan synliggöra att vi får fler valmöjligheter. Inte minst skapar denna ökade medvetenhet goda förutsättningar till närmre och mer autentiska relationer. Goda relationer spelar stor roll för hur vi mår! 


Jag tror också på att om vi vågar möta det som prövar oss får vi samtidigt närmre till att uppleva djupare nivåer av glädje. Det är hoppfullt! ​Jag tror på att kroppen är en viktig informationskälla. Idag vet vi mycket om att nervsystemet fungerar som en slags minnesbank och lagrar tidigare upplevelser, rent fysiskt i kroppen. ​Jag tror på att vi alla delar en vilja att uttrycka oss och möta världen utifrån den vi verkligen är, på vårt unika sätt. Samtidigt som vi alla delar behovet av att också tillhöra- en familj, en grupp, ett sammanhang. 


I terapi tror jag det är av stor betydelse att se till det friska hos varje människa. Att se varje individ som mer än sina problem. Vi behöver våga möta det svåra och mörka - inte förneka och ducka för detta men att också bejaka det orörda inom oss.


Förutom ett intresse för vårt inre och relationer tycker jag mycket om musik, röstarbete och sång. Men även andra kreativa uttryck. Just nu utforskar jag min egen röst rätt intensivt och ser att jag inom kort kommer kunna integrera/erbjuda röstövningar och röstarbete i mitt eget terapeutiska arbete. 


Min mer formella bakgrund är beteendevetenskaplig, jag är också utbildad folkhälsovetare från Karolinska Institutet. Jag har tidigare arbetat inom forskningsprojekt som studerat skolmiljöns betydelse för barn och ungdomars psykiska hälsa men också arbetat inom skola och socialförvaltning. ​


Hör av dig om du är intresserad av att prova på psykosyntesterapi till reducerat pris!​


VÄRME,

​​​​Johanna Marlene

Om mig: Om mig
bottom of page